Test generatori

Testlarni oson variantlarga taqsimlang

Namuna uchun fayl